สถนที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับดิฉันแล้วก็คงต้องเป็นห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงด้วยความที่ฉันเรียนคณะนิติศาสตร์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือตลอดเวลา นอกจากจะอ่านหนังสือที่ห้องพักแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นสำนักวิทยบริการหรือไม่ก็จะมาอ่านหนังสือที่ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประจำและช่วงไหนที่มหาวิทยาลัยมีการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบ มิดเทอม หรือ ไฟนอล จะมีหนี้สินไม่ใช่บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงมากกว่าปกติ และปัญหาที่เกิดขึ้นประจำก็คือสถานที่ไม่พอต่อการใช้บริการและจะมีการจองที่ไว้ซึ่งบางคนก็จองไว้ตอนบ่ายและเค้าจะเข้ามาอ่านหนังสือก็ช่วงค่ำแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือนิสิตที่มาทีหลังจะไม่มีที่นั่งอ่านหนังสือ เพราะปกติห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงของมหาวิทยาลัยนั้นเปิดเพียงแค่หนึ่งห้องและช่วงไหนที่มีการสอบก็จะเปิดทั้งสองห้องแต่อย่างไรก็ดีห้องอ่านหนังสือที่มีไว้บริการนั้นก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่ต้องการมาอ่านหนังสือ

ดังนั้นดิฉันอยากให้ทุกๆคนในการที่จะใช้บริการห้องอ่านหนังสือโดยเฉพาะช่วงสำคัญเช่นช่วงเวลาที่มีการสอบหากเรายังไม่ได้ใช้บริการในช่วงเวลานั้นทันทีเราก็ต้องไม่นำสิ่งของขึ้นได้วางไว้เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นการจองที่นั่งอ่านหนังสือบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมด้านจิตอาสาความเห็น (0)