จิตอาสา


โครงการสร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้มสู่น้องโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

เป็นโครงการที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับน้องๆ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของน้องๆ เช่น

(1)กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านร่างกาย(เกมภาพตัดแปะ)

(2)กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านจิตใจ (เกมเลียนเสียงสัตว์)

(3)กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านอารมณ์ (เกมเก้าอี้ดนตรี) ซึ่งจะช่วยเพิ่มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ มิตรภาพระหว่างน้องๆกับพี่ๆ

จะส่งผล ดีต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของน้องๆ และช่วยให้น้องสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาความเห็น (0)