บนถนนนักกิจกรรม

ตลอดระยะเวลา3ปีที่กระผมได้มาศึกษาเรียนรู้วิชาและได้มาเรียนรู้ชีวิตของการเป็นนิสิตในรั้วเหลืองเทาแห่งนี้มีหลากหลายสิ่งสิ่งมากกมายที่ที่แห่งนี้ได้มอบให้กับผมมากกกว่าความรู้ในห้องเรียน..ไม่ว่าจะเป็นการที่สอนให้เราได้รู้จักกับคำว่าเสียสละ จิตอาสา รู้จักทำเผื่อคนอื่นทำเผื่อสังคมและรู้จักกับคำว่านักกิจกรรม และสำหรับผมองค์กรณ์ที่สอนให้ผมรู้ซึ้งถึงสิ่งเ้หล่านี้มากขึ้นอีก คือ ชมรมสานฝันคนสร้างป่า สังกัดกองกิจการนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของการเดินสู่เส้นทางของนักกิจกรรม โดยชมรมสานฝันคนสร้างป่าเป็นชมรมที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะดูแลและรักษาในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในทุกๆปีทางชมรมจะมีการการจัดค่ายอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีกิจกรรมหลักๆคือการ ปลูกป่า บวชป่า ทำแนวป้องกันไฟป่า ทำโป่งเทียม และทำฝายชะลอน้ำ ซึ่งมากกว่าการที่เราได้ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วนั้นพวกเรายังได้มอบความสุขและได้ทำประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชมโดยรอบในทุกๆครั้งที่เราไปลงพื้นที่ในการทำกิจกรรม และการที่ผมได้เขามาทำงานทั้งที่เป็นสมาชิกและเป็นคณะกรรมการบรหิารชมรม จนมาจุดเปลี่ยนที่ถือว่ามีความสำคัญคือการที่ก้าวเข้ามาเป็นประธานชมรม ซึ่งนี่ก็ถือว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือหลังจากที่ได้ลงมือทำงานและกิจกรรมที่หนักมากขึ้นซึ่งส่วนตัวผมเองไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่หนักใจหรือเป็นภาระ แต่ผมกลับมองว่าทุกครั้งที่เราได้ทำกิจกรรมได้ทำเพื่อคนอื่นแม้ระยะทางของการทำอาจจะเหนื่อยแต่ผลลัพท์สุดท้ายของทุกๆกิจกรรมล้วนแล้วแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข มิตรภาพและรอยยิ้มและอีกผลพวงที่สำคัญสำหรับผมคือการที่ผมเองได้เพื่อนใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆทุกครั้งในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างชมรม ต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย และการที่ผมได้เพื่อนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นการเปิดเส้นทางบนถนนของนักกิจกรรมอีกเส้นทางเพราะแต่ละชมรม คณะ ล้วนมีกิจกรรมที่แต่ละสังกัดทำและมีการมาชวนผมไปร่วมในการทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยนี่เป็นการเปิดมุมมอง เปิดความคิดใหม่ให้กับผมเพราะผมเองอาจจะมีรูปแบบของกิจกรรมของชมรมผมเองอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักแต่การได้ทำกิรรมใหม่มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ผมเองรู้จักปรับตัวเพื่อจะได้เข้าหาคนอื่นๆได้และรู้จักการทำงานใหม่ๆเสมอเป็นการพัฒนาความคิดและพัฒนาผมเองไปในตัว ขอบคุณชมรมสานฝันคนสร้างป่า ขอลคุณกองกิจการนิสิต ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกองกรณ์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีๆให้เกิดขึ้น และทุกอย่าง ณ ที่แห่งนี้จะเป็นความทรงจำและประสบการ์ที่ดีมากๆของช่วงชีวิตผมและที่สำคัญคือขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆนักกิจกรรมทุกคนที่คอยอยู่ร่วมกันบนถนนสายกิจกรรมแห่งนี้ และระยะเวลาอีก 1 ปีที่ผมยังจะมีโอกาสอยู่บนถนนสายนี้ผมจะขอทำให้มันเต็มที่และพร้อมที่จะสนุกกับมันให้ถึงที่สุดครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sanbookความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมนิสิต

คือ รสชาติชีวิตปัญญาชน ครับ