จิตอาสาทำความสะอาดวัด


เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปทำความสะอาดศาลาของวัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เนื่องจากในวันถัดไปทางวัดจะจัดกิจกรรมให้แก่ศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญ โดยสถานที่จัดก็คือที่ศาลาวัดนั่นเอง ข้าพเจ้าและเพื่อนๆจึงมีความยินดีที่จะเข้าไปทำความสะอาด โดยข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้ทำการกวาดพื้นและเช็ดกระจกบริเวณศาลาวัด เพื่อให้สถานที่ดูน่ามองและเหมาะแก่การทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ และวัดเป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวพุทธและถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนทั่วไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไปเยือน ม.เก่า

พื้นที่ในเมือง

อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ดี ครับ