ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน

บ้านโนนแดง จังหวัดนครพนม มีความเป็นมา…อย่างไร?

ในสมัยก่อน ชาวบ้านได้มีถิ่นฐานจากหมู่บ้านหนึ่งคือบ้านหนองบึง ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายหาญ ชนะ เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นได้ชวนชาวบ้านคนอื่นๆ ออกล่าสัตว์ ยิงกระต่าย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยนั้นเป็นอาชีพซึ่งต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว

ซึ่งในวันนั้นเอง นายหาญ และชาวบ้านคนอื่นๆได้ออกไปล่าสัตว์ทางลุ่มแม่น้ำก่ำ ซึ่งจะต้องข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำ จะมีสัตว์น้อยใหญ่และความอุดมสมบูรณ์มากกว่า ในตอนนั้นเองก็ได้พบว่าในพื้นที่อีกฝั่งของแม่น้ำมีพื้นที่บริเวณกว้างขวางและมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ธรรมชาติ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน

นายหาญและชาวบ้านส่วนหนึ่ง ได้ย้ายเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน มาอยู่ในพื้นที่อีกฝั่งของแม่น้ำ และได้ตั้งรกรากที่นั้น และภายในหมู่บ้านใหม่นั้น จะมี ต้นกกแดงสูงใหญ่ อยู่บนเนินสูง ในสมัยนั้นจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านใหญ่โนนกกแดง พอเวลานานเข้าจึงเปลี่ยนชื่อเรียกหมู่บ้านด้วยความที่มีชื่อยาวไป มาเป็น โนนแดง และตั้งเป็นชื่อเรียกเรียกหมู่บ้านในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำนานหมู่บ้านความเห็น (0)