จิตอาสา

ค่ายสายธารปัญญาชน ครั้งที่ 12 ผมได้เป็นสมาชิกของพรรคพลังสังคม ได้เข้าร่วมค่ายสายธารปัญญาชนครั้งที่ 12วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก ม.2 บ้านเก่าน้อย ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิสัย จ.มหาสารคาม ออกเดินทางในเช้าวันที่ 20 มุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็กที่มีเด็กนักเรียนน้อยรอค่อยการไหลหลากแห่งสารธารปัญญาชน ในการลงค่ายเราได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทำป้ายชื่อโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมฐานเสาธง ทาสีห้องสมุด และส่วนอื่นๆ


ในช่วงเย็นของวันที่ 20 ได้เวียนเทียนที่วัดร่วมกันกับชาวบ้านและช่วงเย็นของวันที่ 21มีกิจกรรมรอบกองไฟของแต่ละกลุ่ม ในการเข้าร่วมค่ายครั้งนี้มีสิ่งที่ประทับใจหลายอย่างที่เราได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เรียบง่าย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน ได้มีพ่อฮักแม่ฮักร่วมทั้งได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากต่างคณะ ต่างสาขาแต่ละคนก็มีความสามารถของตนในแต่ละด้านและได้ใช้มันร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคม แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันกับยิ่งใหญ่ในหัวใจของผู้มีจิตสาธารณะ ผมเชื่อว่าคนที่ไปเป็นคนที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งจิตอาสา รวมทั้งความเป็นมิตรรภาพอันดีงานที่หยิบยืนให้กันความเห็นอกเห็นใจกัน ถึงแม้จะมีปัญหาหลายๆอย่างแต่พวกเราก็สามารถผ่านปัญหานั้นด้วยการนั่งล้อมวงคุยกัน พูดข้อเสียของกันและกันโดยตั้งกฎว่าจะไม่แก้ตัวแต่จะเก็บไปแก้ไข มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า แต่เมื่อถึงวันอำลาค่ายบางคนถึงกับร้องไห้ไม่อยากจะจากกันไป เหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากครับ