บ้านโคกบูรณ์

บ้านโคกบูรณ์ ตำบลสลักได จังหวัดสุรินทร์

ในรายวิชา วิชากระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดให้นิสิตได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเป็นการถอดบทเรียน นำไปใช้ได้จริง ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มของดิฉันได้พื้นที่บ้านโคกบูรณ์ บ้านโคกบูรณ์เป็นหมู่บ้านเล็ก ที่ใกล้ในเมืองที่สุด ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้ได้ฉายาว่าเป็นหมู่บ้านลับแลเพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักถึงแม้จะยู่ใกล้ในเมือง แต่ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ คนหมู่บ้านเป็นคนในท้องถิ่นทั้งหมด ภาษาที่ใช้พูดคุยคือภาษาเขมร และภาษาไทย สอบถามความต้องของชาวบ้านอยากให้หมู่บ้านมีความเจริญหรือพัฒนาในส่วนไหน ชาวบ้านบอกว่าต้องการอยากให้หมู่บ้านของตนเอง เป็นที่รู้จัก อยากน้อยก็อยากให้มีป้ายบอกทางก่อนถึงหมู่บ้านก็ยังดี จากความรู้สึกที่ได้ไปลงพื้นที่ ชาวบ้านที่นี้มีความรักความสามัคคีกันมาก ไม่ว่ามีงานอะไรก็จะออกมาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกัน มีน้ำใจแบ่งปันกัน ตอนที่ไปลงพื้นที่ก็ทำอาหารให้กิน มีที่พักให้พักอย่างดี พาไปเที่ยวในเมืองด้วยรถส่วนตัวของชาวบ้านเอง และได้ประสบการณ์ในการไปทำงานร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่ม ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้น
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำนานหมู่บ้านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นหมู่บ้านลับแล

แต่ตำนาน ต่างจากทางเหนือเลย 555