จิตอาสา โครงการ “ความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่๑๔”

โครงการ “ความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่๑๔”

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จากโครงการดังกล่าว คือโครงการ “ความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่๑๔ ผมได้เข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมต่างๆมากมาย และยังได้รับประสบการณ์ต่างๆอีกมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ตามหลัก บวร และยังมีคามประทับใจกับ โครงการ “ความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่๑๔” มากมายเลยนะครับ

กิจกรรมที่ทำ คือ ได้ไปปรับปรุงพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น จัดสวนหย่อมให้สวยงาน วันต่อมาได้ไป ทำความสะอาดวัดและพื้นที่รอบๆหมู่บ้าน

ภาพกิจกรรมการทำสนามเด็กเล่น

จากกิจกรรมที่ได้ทำ ทำให้รู้ถึงการทำงาน การลงชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ในการทำงาน และบรรลุถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ได้อย่างดีเยี่ยม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นค่ายของชมรมรุ่นสัมพันธ์ ใช่่ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับผม ผมก็เป็นคนในชมรมครับผม