ตำนานหมู่บ้าน

"บ้านไทยสามัคคี" เดิมมีชื่อว่า "บ้านทุ่งมนต์" ต่อมาเกิดน้ำท่วมหนักใน ปี พ.ศ 2509 จึงย้ายหมู่บ้านขึ้นมาอยู่ที่สูงขึ้น ตั้งชื่อใหม่ว่า "บ้านโคกใหญ่" จนกระทั่ง ผู้ว่าจังหวัดหนองคาย จึงเปลี่ยนชื่อให้เป็น บ้านไทยสามัคคี ในปัจจุบัน คือ บ้านไทยสามัคคี หมู่ 6 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำนานหมู่บ้านความเห็น (0)