การอภิปรายผล (Discussion)

วันก่อนได้มีโอกาสปรึกษาอาจารย์ และได้ถามหลายๆ เรื่อง แต่เรื่องหนึ่งที่พอจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆ คนในการอภิปรายผลงานวิจัย (สำหรับมือใหม่อย่างผม 55) คือ ส่วนอภิปรายผล

การอภิปราย เป็นการเสริมความเข้าใจของผู้อ่านในมุมมองของผู้วิจัย ถ้าไม่มีส่วนนี้ ถ้าผู้อ่านที่เห็นผล อาจตีความไปทางอื่นที่ผู้วิจัยไม่ได้คาดหวังก็เป็นได้ ส่วนนี้ควรประกอบด้วย 3 อย่าง ซึ่งจะพูดเป็นคำถามที่ไม่เป็นทางการดังนี้

1. หมายความว่าอย่างไร? ต้องการคำอธิบายที่สมเหตุ สมผลกับผลที่ได้

2. เชื่อได้หรือไม่? สำหรับส่วนนี้อาจต้องการผลจากการอ้างอิงงานวิจัยของคนอื่น หรือสอดคล้องกับที่คนอื่นทำหรือไม่

3. มีผลส่วนอื่นที่สอดคล้องกับผลหรือไม่? สำหรับส่วนนี้เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลหลักของเรา เช่น ทางการศึกษา เมื่อได้ผลเกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับทักษะ... สามารถหาพฤติกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกมา ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ministoryความเห็น (0)