การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมที่ไปทำคือ ไปช่วยงานบริจาคโลหิตที่โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ได้ไปช่วยงานเนื่องจากบริจาคเองไม่ได้เพราะน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ งานที่ได้ช่วยคือดูแลเพื่อนๆที่ไปบริจาคโลหิต แจกใบสมัคร บริการน้ำดื่มขนมและดูแลเพื่อนๆที่หน้ามืดและเป็นลม ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากเพราะการทำกิจกรรมช่วยงานแบบนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำเพราะที่ผ่านมาก็น้ำหนักถึงเกณฑ์ก็บริจาคได้จากกิจกรรมที่ได้ไปทำทำให้รู้สึกมีความสุขและยังเป็นการได้ทำบุญอกวิธีหนึ่งเพราะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ป่วยอยู่และกำลังต้องการเลือดอยู่จำนวนมาก จากกิจกรรมที่ได้ทำทำให้ได้เพื่อนใหม่และยังเป็นฝึกประสบการณ์ทำให้ตัวเองมีประสบการณ์ในด้านการดุแลผู้ป่วยอีกด้วย ประสบการณ์ในครั้งนี้ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

กิจกรรมนี้ตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมหรืออัตลักษณ์นิสิตคือ

"นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน"การช่วยงานที่หน่วยรับบริจาคโลหิตก็เป็นการรับใช้สังคมและชุมชนอีกอย่างหนึ่งเพราะเราได้มีโอกาสทำอะไรเพื่อคนในสังคมหรือคนในประเทศของเราแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆก็ตามแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทำให้เราได้ฝึกให้ตัวเองเป็นที่มีจิตอาสาและกล้าที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นและสังคนต่ไปในภายภาคหน้าได้ค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nactchanonความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นิสิต คิดว่า กิจกรรมนี่ตอบจทย์การเรียนรู้เพื่อการรับใช้สังคม หรืออัตลักษณ์นิสิตอย่างไรบ้างครับ