เรื่องเล่าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเด็กมมสปีสอง

เรื่องเล่าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเด็กมมสปีสอง

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนิสิตมมสและชาวบ้านรอบๆมมสที่มาพักผ่อนกันและดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นที่มาพักผ่อนหย่อนใจที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในเวลายามว่างหรือเครียดๆสถานที่นี้ยังมีสวนสุขภาพให้เราได้ใช้ในการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหรือให้อาหารปลาก็ได้ดิฉันมักจะมาเดินเล่นชมนกชมไม้สถานที่แห่งนี้และมาให้อาหารกวางเพราะที่นี่ยังมีกวางหลายสิบตัวและหลายสายพันธุ์ให้นิสิตหรือผู้คนอื่นๆได้เที่ยวชมอีกด้วยนะคะและส่วนตัวของดิฉันนั้นชอบมาถ่ายรูปกับกวาง และวิวสวยๆรอบๆพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่น เย็นสบายมากค่ะเวลาว่างๆก็จะชอบไปยืมจักรยานของมหาวิทยาลัยมาปั่นรอบพิพิธภัณฑ์และสวนสุขภาพเป็นการผ่อนคลายและยังได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วนะคะหากใครที่กำลังมองหาสถานที่ร่มรื่นบรรยากาศดีๆเเนะนำให้มาที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลยค่ะและวันนี้ดิฉันอยากจะมาบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้บุคคลที่สนใจได้ทราบกันค่ะ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการ ของสังคม ตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (พ.ศ.2511) จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ.2517) และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์

ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมกจากนี้ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย มหาสารคามได้มีดำริที่จะจัดตั้งสวนสัตว์ขนาดเล็กบนพื้นที่โดยรอบบริเวณโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือกับสวนสัตว์นครราชสีมาองค์กร สวนสัตว์ในพระบรามราชูปถัมภ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของสถานีศึกษาสัตว์จะมีสัตว์อยู่หลายชนิด อาทิเช่น กวางลูซ่า, ละมั่ง, เนื้อทราย, กวางดาว, นกยูง, นกแก้วมาคอร์ และยังมีสัตว์อื่นๆอีกในโครงการ เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์บางประเภทด้วย

ดังนั้นด้วยความร่วมมือจากนายสัตวแพทย์วรพล เองวานิช(อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และอาจารย์อลงกต แทนกองทอง (ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)ได้เป็นธุระประสานงานกับทางสวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีนาวาอากาศโทกระวี กรีธาพล เป็นผู้อำนวยการ เพื่อดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์มหาวิทยาลัยขึ้น และได้ทำการเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารบรมราชกุมารี (สำนักอธิการบดี)

ภาพจาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเด็กมมสปีสองความเห็น (0)