กิจกรรม อิจสระ กิจกรรมที่1บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารบริการนิสิต (ลานกิจกรรมกองทะเบียน)

ซึงผมเคยที่จะได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นครั้งแรก ผมรู้สึกว่าการให้เลือด เท่ากับ การให้ชีวิตคน ผมเข้าใจและรู้ซึ้งกับคำนี้มากคำว่า "ให้"มากครับ การให้ชีวิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์บนโลก การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ผมเห็นคนให้ความร่วมมือมากมาย บางคนที่ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ ก็มาช่วยกันทำงานเก็บของ ผมเห็นความร่วมมือในครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ชีวิต

การที่เราบริจาคเลือดให้กับคนที่ต้องการเลือดเรา เป็นการต่อชีวิตของเขา โดยเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเลือดของเรานั้นสามารถจะช่วยได้มากน้อยเพียงได แต่การให้เลือดก็ถือเป็นการต่อชีวิต ต่อลมหายใจ และสามารถต่อลมหายใจให้สำหรับคนที่หมดหวัง หมดหวังในที่นี้คือเมื่อได้รับความเจ็บป่วยต้องการเลือด และเขารอคอยเลือดที่จะได้รับโดยไม่รู้ชนะกรรมตัวเองว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อเขาได้รับเลือดเรา เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถต่อลมหายใจให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

และนอกจะต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษยืแล้ว เรายังได้บุญอีกด้วย มนุษย์เราทุกคนบนโลกใบนี้ไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าจะรวยหรือจน หรือจะเป็นเพศไหน แต่สิ่งที่ทุกคนเกิดมาต้องกระทำคือ ความดี ความดีสามารถอยู่กับเราไปจนวันตาย เหมือนคนบอกกับผมนะครับว่า " วัวควายตายไปยังเหลือหนังและเขา แล้วคนเราตายไปจะเหลืออะไร นอกเสียจากความดีที่เรานั้นได้กระทำ"ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รัชชานนท์ ชมศิริความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ทำความดี

ความดีก็อยู่ติดตัวเราไปจนวันตาย

การบริจาคโลหิต ก็เป็นเรื่องง่ายงาม แต่มีค่า -