ประวัติและเรื่องเล่าของหมู่บ้าน
ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านดงกระทิงตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณ พ.ศ. 2418 โดยส่วนมากเป็นชาว “ส่วย” (กวย) อพยพมาจากเมืองสุรินทร์ ซึ่งมีนายด้วงเป็นผู้นำและได้เดินทางมาเรื่อยๆ จนมาถึงสถานที่หมู่บ้านแห่งนี้ เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีทำเลที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ จึงตกลงกันย้ายมาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “บ้านดงกะทิง” (เซาะกะตีง) จนถึงปัจจุบัน. จำนวนประชากรภายในหมู่บ้านประมาณ 800 คน มีโรงเรียน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง วัด 1 แห่ง อยู่ห่างจากเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 20 กิโลเมตร ถนนหนทางไปมาสะดวกดี คนในหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสมัครสมานสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นอย่างดี

เรื่องเล่าตำนานหมู่บ้าน

ในอดีตมีพิธีกรรมต่างๆ เช่น รำผีฟ้า การเส้นไหว้บรรพบุรุษ การทำพิธีไหว้ศาลตายาย การทำบุญหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในหมู่บ้านทำสืบต่อกันมา หากกล่าวถึงการรำผีฟ้า ความเชื่อทางศาสนาของชาวกูย (ส่วย) มีลักษณะผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและการนับถือผี ภายในชุมชนจะมีทั้งวัดและศาลผีประจำหมู่บ้าน ชาวกูยบูชาผีบรรพบุรุษ ซึ่งเรียกว่า “ยะจัวะฮ” บนบ้านจะมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษ มีธูปเทียนและกรวยที่เย็บจากใบตอง บางบ้านก็จะสร้างเป็นศาลผีบรรพบุรุษไว้ใกล้กับศาลเจ้าที่ บ้านที่ไม่มีหิ้งหรือศาลก็อาจจะไปไหว้ผีบรรพบุรุษที่หิ้งหรือศาลของญาติพี่น้อง บ้านส่วนใหญ่จะมีหิ้งบูชาพระพุทธรูปไว้ในบ้านและจะสร้างศาลผีบรรพบุรุษไว้ใกล้บ้าน การเซ่นบรรพบุรุษจะกระทำอย่างน้อยปีละครั้ง ชาวบ้านจะเริ่มพิธีโดยเอาข้าวที่สุกแล้ว กรวยใบตอง ผ้า สตางค์ หมากพลู เอามาวางไว้ใต้หิ้งบูชา ทำพิธีเซ่นโดยเอาน้ำตาลโรยบนข้าวสุก จุดเทียนปักลงที่ข้าว แล้วกล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครองให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ในขณะที่กล่าวก็เอาเหล้าค่อย ๆ รินลงขันอีกใบ เหมือนการกรวดน้ำเสร็จแล้วก็หยิบของที่ใช้เซ่นอย่างละนิดไปวางบนหิ้ง ที่เหลือก็เอาไว้รับประทานและใช้เอง การรำฝีฟ้าเชื่อว่าเป็นการรักษาผู้ป่วยด้วยอำนาจเหนือธรรมชาติของผีฟ้า เพื่อให้ผีออกจากร่างของผู้ป่วย ในปัจจุบันการรำผีฟ้านั้นไม่มีแล้ว เพราะไม่มีผู้สืบทอด เด็กๆรุ่นใหม่ในหมู่บ้านจึงไม่ได้เห็น มีเพียงแค่พิธีกรรมอื่นๆที่พบเห็นในหมู่บ้านทั่วๆไป

http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performi... แนะนำแหล่งข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมู่บ้านของฉันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ประเด็นนี้ชวนคิด รำผีฟ้า เป็นความเชื่อทางศาสนา

ป็นศาสนา จริงมั๊ย ถ้าใช่ หมายถึงศาสนาใด