ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

…พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง...พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร...

26 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอเสนาพาคณะครูและนักศึกษา จำนวน 150 คน ไปศึกษาเรียนรู้ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี โดยภาคเช้าได้เรียนรู้กลางแจ้ง 1 ไร่พอเพียง บ้านพลังงานพึ่งตนเอง ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการปลูกผักบนพื้นปูน ในภาคบ่ายเรียนรู้ภายในอาคาร กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดเรื่องสื่อสารสร้างสรรค์ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มหัศจรรย์ท้องทุ่ง และชมภาพยนตร์ 3 มิติ เก็บภาพการเรียนรู้ร่วมกันของครูและนักศึกษามาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)