​โครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 43

โครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 43

ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม2559

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 083-3155018 โทรสาร 034-351392 และ E-mail: [email protected]

<a href="mailto:<span id=" cloak69399"="">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</a><a href="mailto:<span id=" cloak69399"="">"></a>สำรองที่พักขณะเข้าฝึกอบรมได้ที่

-หอพักนานชาติ โทร. 034-355585-92

- สวนแสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม โทร.034-355166-8

- หอพักมีทู กำแพงแสน โทร.091-1195737, 089-8141942, 081-9956356, ID Line: me2kps


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)