ตื่นเช้ามา  อากาศเย็นสบาย  ทำให้จิตใจร่าเริง  คิดอ่านอะไรก็คิดได้คล่องแคล่วว่องไว  นั่นเป็นอาการของคนปกติทางกายและทางใจ

บางคนตื่นเช้ามา  เดินออกมาถึงรถแล้ว  " อ้าว ! ลืมกุญแจรถมาด้วย "  หรือ  บางคนซื้อของที่ตลาด  เปิดกระเป๋าหยิบเงินให้แม่ค้า  พอได้เงินทอน  เก็บเงินทอนใส่กระเป๋า  แต่ลืมสิ่งของที่ซื้อไว้ก็มี

ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น  คนเรามีสมองที่จะกักเก็บเรื่องราวต่างๆ  ซึ่งมีมากมาย  มันเต็มอยู่ในสมองเรากระนั้นหรือ  มิน่าเล่า  เราถึงลืมโน่นลืมนี่กันอยู่เป็นประจำ

แต่...ไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวมาเลย  สมองของคนเรามีรอยหยักที่เก็บเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี  มีหน้าที่เหมือนลิ้นชักตู้แบบนั้นเลย  มีมากมายที่จะจัดเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่  หากเจ้าของสมองรู้จักการปฏิบัติกับสมองแล้ว   คิดว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เสียหายดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นจะไม่เกิดกับเจ้าของสมองนั้นเลย

เราต้องรู้จักการทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูลิ้นชักโต๊ะเหล่านั้นให้สะอาด จัดเก็บสิ่งของให้ดูดี  สามารถหยิบจับสิ่งของได้สะดวกแล้ว  โต๊ะตัวนั้นก็จะสมบูรณ์  ควรค่ากับการเก็บรักษาไว้

 

ครูอ้อยเป็นครู  ครูมีหน้าที่จัดการเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน  ให้เป็นคนดี  คนเก่งและทำงานอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น  ครูอ้อยต้องคำนึงถึง..เรื่องที่จะต้องฝึกให้นักเรียนมีสมองเจริญเติบโตตามวัย  มีความคิด  สร้างสรรค์  ตลอดจนรู้จักคิด  คิดคล่อง คิดหลากหลาย  คิดละเอียด  คิดชัดเจน  คิดถูกทาง  คิดอย่างมีเหตุผล  คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง  คิดไกล   ให้อยู่ในตัวนักเรียนให้จงได้

วิธีที่จะฝึกนั้นต้องแยบคาย  มีแรงจูงใจ  และไม่ให้นักเรียนได้รู้ตัว   อย่างเช่นในภาพ  นักเรียนหญิงคนนี้เดินมาเห็นครูอ้อยกำลังพิจารณาการทำพวงกุญแจที่ร้อยลูกปัดสีสวยเป็นกลมๆคล้ายตะกร้อ  เธอสนใจมาก  และอยากทำเป็น

ครูอ้อยคิดออกทันทีว่า  นี่เป็นหนทางหนึ่งที่จะฝึกปฏิบัติทางกาย...เชื่อมโยงกับการฝึกจิตให้นักเรียน  ได้เลย

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการวิ่งเล่นชนกันนั้นก็จะลดน้อยลง

นักเรียนมีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน....เป็นรูปธรรม

ลดจำนวนชั่วโมงเรียนนั้น  และนำเวลาเรียนของวิชานั้นมาเสริมวิชาหลักได้เลย

แต่บันทึกนี้  ไม่ได้มุ่งเน้นที่วิธีการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเท่านั้น  บันทึกนี้กลับมีวัตถุประสงค์กว้างกว่านั้น  กว้างกว่าที่จะคิดว่าเป็นหน้าที่ของครูที่จะนำวิธีนี้ไปปฏิบัติกับนักเรียนเท่านั้น

ในทำนองเดียวกัน........การทำงานทางกาย...เชื่อมโยงกับการฝึกจิต...เป็นเรื่องที่สำคัญต่อคนในชาติอย่างถาวร  หากทุกคนมีจิตปกติ  มีจิตที่แข็งแรง  มีจิตที่อดทนและกล้าแกร่งทั่วทุกตัวคนแล้ว  เชื่อว่า.... ชาตินั้นจะมีคนที่สมบูรณ์ทั้งกาย..วาจา...และใจ มีประโยชน์ต่อการใดๆ  ต่อไปอย่างถาวร  เช่นกัน