แซวนางสาวสมฤทัย ปานเจริญ

  Contact

  เปิ้ล เจ้าแม่ข้อมูล  

                เจ้าแม่ข้อมูล...

                พี่เขาเป็นคนมีความรู้มากมายรวมทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทำให้พี่แกจะมีข้อมูล การเรียนในเรื่องต่างๆไว้ครบ

                พี่เปิ้ลจะคอยซักถามและช่วยแทรกเสริมให้ความรู้ในระหว่างเรียนอย่างเสมอ

ปล. ยังไม่มีรูปเลย ใครมีช่วยนำมาลงให้ด้วยนะครับ พี่เปิ้ลไม่ชอบถ่ายรูป เวลาเห็นกล้องทีไร หนีหายทุกครั้ง

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

Post ID: 60966, Created: , Updated, 2012-02-11 16:24:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์#หนังสือรุ่น#หนังสืออนุสรณ์#พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว#พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

Recent Posts 

Comments (0)