เจ้าแม่ข้อมูล...

                พี่เขาเป็นคนมีความรู้มากมายรวมทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทำให้พี่แกจะมีข้อมูล การเรียนในเรื่องต่างๆไว้ครบ

                พี่เปิ้ลจะคอยซักถามและช่วยแทรกเสริมให้ความรู้ในระหว่างเรียนอย่างเสมอ

ปล. ยังไม่มีรูปเลย ใครมีช่วยนำมาลงให้ด้วยนะครับ พี่เปิ้ลไม่ชอบถ่ายรูป เวลาเห็นกล้องทีไร หนีหายทุกครั้ง