พี่ไม่แคร์.....

            พี่นอมจะเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูง อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำ ไม่มีใครขวางทางได้

             แต่พี่นอมเป็นคนที่มีความเคารพคนหนึ่ง ถึงแม้เวลาน้อยแต่งานก็ผ่านหมด เก่งจริงๆ ขอบอก

 Walking Dog