160629-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Tactile & tactual & textile

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา

Tactile & tactual & textile

Tactile Adj. ที่

(Dictionary.com สะกดคำอ่านว่า “tak-til”)

(CALD) อธิบายความหมาย Adj. “Tactile” ว่าเกี่ยวกับ “sense of touch”

โดยสิ่งที่ “tactile” จะมีผิวหน้า ที่ให้ความรู้สึกพึงพอใจหรือดึงดูด เมื่อสัมผัส

‘Her paintings have a very tactile quality.’

‘The paws of a dog are extremely tactile.’

(Dictionary.com สะกดคำอ่านว่า “tak-choo-uh l”)

(CALD) อธิบายความหมาย Adj. “Tactual” ว่าเกี่ยวกับ “sense of touch” เช่นกัน

หากแต่เป็น ผลจากการส่งผ่านความรู้สึกจากการสัมผัส หรือเกิด หรือเนื่องจาก การสัมผัส

‘The tactual luxury of stroking silky human hair.’

‘A kiss is usually an enjoyable tactual experience.’

(NOAD) อธิบายว่า “Tactual” เป็นอีกคำหนึ่งสำหรับ tactile”

(DPWE) อธิบายว่า “Tactile” เป็นคำที่ใช้ทั่วไปมากกว่า “Tactual”


Textile เป็น นาม Dictionary.com สะกดคำอ่านว่า “teks-tahyl”

(DPWE) อธิบายความหมาย นาม “Textile” ว่าคือ

ผ้า หรือ “Fabric” ที่ได้ จากการ นำเส้นใย หรือด้าย มาทอ หรือ “knitted”

‘Cotton is a popular textile.’

หรือเมื่อใช้เป็น Adj. หมายถึง ผู้ผลิต “Textiles”

‘All these persons are employees of the local textile mill.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)