บัวสี่เหล่ากับการแปรเปลี่ยน ; Transformation

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บัวสี่เหล่ากับการแปรเปลี่ยน ; Transformation -- พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร

ปรากฏการณ์ของการเกิดการแปรเปลี่ยนทั้งด้านนอกและด้านใน--Ka Poom

"การเปลี่ยนแปลงในตน การเปลี่ยนแปลงในตนที่บอกว่าคนพัฒนา พัฒนาทั้งความรู้เชิงเทคนิคและพัฒนาความรู้เชิงชีวิตเบิกบาน...อยู่กับการงานเกิดความเบิกบาน..."---ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)