160628-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Tacit & tack & tact & tag

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


TACIT อ่านตาม Dictionary.com ว่า “tas-it”

เป็น Adj. หมายถึง เข้าใจได้โดยไม่ต้องพูด หรือโดยปริยาย

‘Your silence may be taken to mean tacit agreement.’


TACK นาม

(CALD) ให้ความหมาย นาม “TACK” ว่า

คือ ตะปูขนาดเล็กปลายแบน ‘Carpet tack’

และ การเย็บแบบเนาTack the cord around the cushion.’

และ อุปกรณ์ขี่ม้า รวมหมดทั้งอานและบังเหียน (bridles)

และ ทิศทางแล่นเรือ หรือระยะทางที่เรือ (boat) เคลื่อนที่เป็นมุมกับกระแสลมเพื่อแล่นทวนลม

‘The ship was on the starboard tack.’

‘We sail on an easterly tack.’

นาม “Tack” ในการใช้แบบ UsE ยังหมายถึง

“way of dealing” แนวทางอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ในการจัดการกับบางสิ่ง

‘When this tack didn’t work, I tried another.’


เมื่อเป็น กริยา ‘Tack” หมายถึง

การ “fasten” คือ “ยึดให้ติดกับที่”

และหมายถึง ‘sew’ เป็น "การเย็บด้วยมือชั่วคราว แบบ เนา" ใช้ใน BrE

ขณะที่ใน UsE เรียก "การเนาเช่นนี้" ว่า ‘baste’TACT นาม

(CALD) ให้ความหมาย “Tact” คือ “ความสามารถในการพูดและทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ทำให้ใคร ไม่สบายใจ หรือโกรธ”

‘He’s never had much tact and people don’t like his blunt manner.’

‘The servants showed great tact and discretion.’

(KEMD) ให้คำแปล “tact” นาม ว่า “ไหวพริบ”

เมื่อเป็น Adj. = “tactful” ว่า “ซึ่งมีไหวพริบดี”

เมื่อเป็น Adv. = “tactfully” ว่า “อย่างมีไหวพริบ”


TAG นาม

(KEMD)

ให้คำแปล นาม “TAG” ว่า “แถบป้ายบอกข้อมูล” = ‘a price-tag’ ‘a name-tag

และ คือ สำนวนหรือประโยค” ที่มีการพูดถีงบ่อยๆ ‘a well-known Latin tag.’

และ คือ “สิ่งที่เพิ่มเข้ามา” เป็นสิ่งเล็กๆที่เพิ่ม = ‘a question-tag such as “isn’t it?’

และ “การเล่นไล่จับของเด็ก” = ‘to play tag’

ให้คำแปล กริยา “TAG” ว่า “ติดป้าย” = ‘All the clothes have been tagged.’

ให้คำแปล วลี “Tag along” ว่า “ติดตาม” =

‘My younger brother often tagged along when I went out with my friends.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)