มายาคติของสังคมไทย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมอ่านบันทึกนี้ของอาจารย์ถางทาง เกิดแรงบันดาลใจให้สรุปความเห็นเกี่ยวกับมายาคติของสังคมไทย ดังนี้ครับ

 • นักเรียนเรียนเอาคะแนน
 • นิสิตนักศึกษาเรียนเอาใบปริญญาและชื่อสถาบัน
 • ราชการกำหนดขั้นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตัดสินกันที่ใบปริญญา
 • ความก้าวหน้าของอาชีพดูจากคะแนนประกันฯ บนกระดาษ
 • เอกชนเอาการตลาดและทุนนิยมนำหน้า
 • ศาสนาคือความเชื่อ

แล้วชาติจะพัฒนาได้อย่างไร

ขอเสนอคสัมมาคติตามความเชื่อของตนเอง ดังนี้ครับ

 • นักเรียนเรียนความรู้
 • นิสิตนักศึกษาเรียนเน้นปัญญา (ปฏิบัติ)
 • ราชการกำหนดขั้นเงินเดือนตามวุฒิภาวะ ความสามารถ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม
 • ความก้าวหน้าอาชีพอยู่ที่ประโยชน์ต่อส่วนรวมของผลงาน
 • เอกชนทำการตลาดฐานความรู้ คุณธรรมและคำนึงถึงความยั่งยืนนำหน้
 • ศาสนาคือวิทยา เน้นปัญญาปฏิบัติ

แบบนี้แม้ GDP จะไม่โตหวือหวา แต่ประชาชนส่วนใหญ่จะมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทสังเคราะห์จาก อ.ต๋อยความเห็น (0)