พระพุทธเจ้า..นัก DirectSale ครั้งแรกของโลก

พอตรัสรู้แล้ว ถ้าจะให้นั่งขายนิพพานอยู่ใต้ต้นโพธิ์คงไม่มีใครมาซื้อ ศาสนาคงไม่เกิด จึงเดินตัดป่ายากแค้นเอานิพพานไปขายให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง๕ ปรากฎว่าขายได้หมดกระจาด จนวันนั้นเรียกกันว่าวัน อาสาฬหบูชา

ปล.เราเป็นคนแรกที่บอกว่า พพจ.เป็นนักสิ่งแวดล้อมคนแรกของโลกด้วย เคยอ่านปะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อุแม่เจ้า..เข้าใจแต่งเรื่อง..