Day27+++Go to outside ... (15 June 2016)

วันนี้มีกิจกรรมออกนอกสถานที่ คือ กิจกรรมค่ายธรรมะหรรษา ระดับชั้นประถมศึกษา ณ วัดแม่ฮ้อยเงินอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เพื่อฝึกให้นักเรียน เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีศีลธรรมอันดีงาม เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะค่านิยม 12 ประการที่โรงเรียนใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนามาโดยตลอด

ซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีคุณค่าต่อสังคมเมื่อสำเร็จการศึกษาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป


หน้าที่ของเราในครั้งนี้ ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ป.2 การเดินทางในครั้งนี้ใช้พาหนะเป็นรถตู้บรรจุนักเรียนคันละประมาณ 13 คน รวมครูด้วยเป็น 15 คน เราจะขอเล่าตามความรู้สึก คือ วิงเวียนศีรษะเป็นอย่างมากและใช้พลังงานเยอะมาก เนื่องจากเด็กๆ ตื่นเต้นและกระตือรือร้น ทำให้พูดคุยกันเสียงดังและไม่ยอมนั่งอยู่กับที่ เด็กๆ จะลุกยืนลุกนั่งตลอดเวลา เมื่อรถเคลื่อนผ่านตรงไหนเด็กๆ ก็จะแย่งกันพูดแย่งกันอธิบายให้ครูฟัง ครูคนนี้จะคอยดูตอนขากลับ ว่าจะหลงเหลือพลังไว้หรือไม่ สิ่งที่กังวลคือ คาบเรียนคาบสอนหายไปอีกแล้ว ครั้งนี้โดนเข้ากับประวัติศาสตร์ ป.2 และภาษาไทย ป.3 เราเป็นห่วงประวัติศาสตร์มากกว่าเพราะได้เรียนแค่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดทั้งวันของการเข้าค่ายธรรมะหรรษา เด็กนักเรียนชั้นประถมต้น อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำอะไรกัน ทำไปทำไม บอกกับเด็กน้อยสมาธิและความสนใจจะสั้น ทำให้ต้องควบคุมดูแลให้พยายามร่วมกิจกรรมจนจบ ซึ่งกิจกรรมที่ทำนั้น มีพระวิทยากรมาให้ความรู้และหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธศาสนา หวังว่าเด็กๆ จะซึมซับพุทธศาสนานี้เข้าไปบ้างไม่มากก็น้อย และแล้วก็ถึงเวลากลับโรงเรียน เด็กๆ ยังคงมีพลังงานหลงเหลืออยู่และไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงเลย ณ จุดนี้ ครูยอมแพ้ในความ active ของนักเรียนทุกคนค่ะ
สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า การออกนอกสถานที่ เหนื่อยกว่าการสอนในโรงเรียนมากยิ่งนัก
เด็กชายเบรนเดน จูด พอร์เตอร์ (ไทย - อังกฤษ)
ครูแตงโม ไทยแท้ 200%
เด็กหญิงเจนนี่ นลินดา ออเกร็น (ไทย - สวีเดน)

เห็นคุณครูแตงโมไหมคะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)