ตำนานเจ้าพ่อปลัดสน

ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้ายังเด็ก ทุกครั้งที่ขับรถผ่านศาลเจ้าพ่อปลัดสนจะเห็นผู้คนมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก จนข้าพเจ้าอายุ 18 ปีย่างเข้ามหาวิทยาลัย พ่อกับแม่ได้พาข้าพเจ้าไปบนบานศาลกล่าว ขอให้ติดในคณะที่ชอบ จึงได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้รูปปั้นจำลองของเจ้าพ่อปลัดสนและเกิดความสนใจอยากทราบข้อมูลประวัติของท่านพ่อกับแม่ก็ได้บอกประวัติคร่าวๆมา แต่ข้าพเจ้าอยากทราบรายละเอียดลึกกว่านั้นจึงได้ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ราชการ ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (อรัญประเทศ-นางรอง) คือถนนธนะวิถี ช่วงคอเขาพรหมสุวรรณ ตรงข้ามซุ้มประตูเข้าเมือง ก่อนถึงเขตอำเภอตาพระยานั้น เป็นที่ตั้งของ "ศาลเจ้าพ่อปลัดสน"

ศาลเจ้าพ่อปลัดสน เป็นอนุสรณ์สถานที่ชาวตาพระยาพร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณูปการของปลัดสน หรือนายโกศล นงค์พรมมา ปลัดอำเภอคนแรกของกิ่งอำเภอตาพระยา ปลัดสนเป็นคนบ้านหนองหอย จ.ปราจีนบุรี ก่อนมารับราชการเป็นปลัด ท่านเคยเป็นครูมาก่อน ต่อมาราวปี ๒๕๐๐ จึงได้สมัครเป็นปลัดบ้านตาพระยา บ้านตาพระยาในสมัยนั้น เป็นเพียงเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย ไม่มีสถานีตำรวจ หรือค่ายทหาร อีกทั้งไม่มีรถโดยสาร การเดินทางไปมาระหว่างบ้านตาพระยากับอรัญประเทศ มีเพียงทางเกวียน บางช่วงต้องเดินเท้าผ่านป่า ดังนั้นนอกจากการปราบปรามโจรผู้ร้ายในท้องที่บ้านตาพระยาซึ่งมีอยู่มากมายหลายกลุ่มก๊กแล้ว ปลัดสนยังเป็นกำลังสำคัญในการ "ตัดถนนธนะวิถี" ถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับอีสานตอนใต้อีกด้วย ปลัดสนจึงเป็นบุคคลที่ชาวตาพระยาให้ความเคารพนับถือมาก ภายหลังจากที่ท่านถูกลอบยิงจนเสียชีวิต ชาวตาพระยาจึงร่วมกันสร้าง "ศาลเจ้าพ่อปลัดสน" ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่านนั่นเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าตำนานหมู่บ้านของตนเองความเห็น (1)

พลกฤต นงค์พรหมมา
IP: xxx.109.64.166
เขียนเมื่อ 

อยากมาไหว้ท่าน