"ป.1/4" 24 พฤษภาคม 2559

วันนี้ทำการสอนวิชาสังคมศึกษห้องป.1/4 เรื่องครอบครัวของฉัน รู้สึกว่าจะควบคุมห้องเรียนง่าย นักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีมากให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม รู้สึกว่าสอนแล้วสนุก ถ้าบรรยากาศการเรียนเป็นอย่างนี้ทุกวันก็คงจะดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)