การจัดการเรียนการสอน

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลราชคราม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับ จำนวน เข้าสอบ คิดเป็นร้อยละ
มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๔ ๑๒
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๖ ๒๒
รวม ๔๐ ๓๔ ๘๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)