กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลราชคราม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนศรีบางไทร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กิจกรรมส่งเสริมการ่อานนักศึกษา กศน.ตำบลราชคราม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)