คนดีวันละคน 260. สุภกร บัวสาย

คนดีวันละคน 260. สุภกร บัวสาย

นพ. สุภกร บัวสาย ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนักยุทธศาสตร์ มีความคิดล้ำลึก ประสบความสำเร็จในชีวิตจากผลงานการก่อตั้ง สสส. อันลือลั่น โดยยกร่าง พรบ. กำหนดให้ได้รับงบประมาณจากภาษีบาป คือ จากร้อยละ ๒ ของภาษีสุราและบุหรี่ และบริหาร สสส. ในฐานะผู้จัดการติดต่อกันสองสมัย ๘ ปี ฝ่ามรสุมการเมืองมากมาย

ตอนนี้หันมาทำ สสค. เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาเยาวชน ได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ มากมาย แต่ความสำเร็จในการก่อตั้งหน่วยงานใหม่นี้หินกว่า ในตอน ก่อตั้ง สสส. มาก ยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จเมื่อไร

แต่หากสำเร็จ จะเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยอย่างยิ่ง

วิจารณ์ พานิช

๑๐ มิ.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)