คุณธรรมสำหรับผู้บริหารความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาคารวะ ท่านอาจารย์ครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ