ทำไม๓ (ถางธรรม)

ทำไมคนมีธรรมะ ไม่กล้าแสดงธรรมที่ถูกต้อง

ทำไมคนมีความรู้จริงไม่กล้า นิ่งเงียบ

ทำไมคนมีอำนาจ กล้าหาญ..แสดงอำนาจล้าฟ้าล้าแผ่นดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)