อบรมครู กศน. เมืองสมุทรสาคร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงงาน (2)

กิจกรรมการอบรมครูแบบ Active Learning เรื่อง โครงงาน(Project-based learning)

ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดระยองกำลังจัดกิจกรรมโครงงานให้ครู กศน.สมุทรสาคร แต่มาจัดที่หาดแสงจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยองมีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม 45 คนอ่านบันทึกแรกที่นี่ครับ วันที่ 2 เริ่มด้วยกิจกรรมให้ครูแก้ไขโครงงานตั้งแต่ เลยทีเดียว หลังจากนั้นก็นำเสนอโครงงาน แต่มีกิจกรรมที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนโครงงาน การออกแบบสื่อการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อการสอนเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนนักศึกษา


มีบางกลุ่มสอนเกี่ยวกับคำราชาศัพท์และคำพังเพย เลยออกมาออกแบบการสอนคำพังเพย และการสอนโครงงานคำควบกล้ำให้แข่งขันกัน การสอนโครงงานต้องลองปฏิบัติจริงแล้วจะได้ผลดี การสอนของครู กศน จะต้องออกแบบกิจกรรมให้ดี เพื่อมาสอนเพื่อนๆร่วมชั้นเรียน...
แต่ละกลุ่มออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับโครงงานแต่ว่ามีคุณครูบางท่านใช้เกมและกิจกรรมไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เขียนก็ให้ความคิดเห็นในการสอนเพื่อไปปรับปรุงการสอนของครูเรื่องโครงงาน...

ครูสามท่านเป็นเชื้อมอญ เลยสอนโครงงานวัฒนธรรมไทยมอญ เรื่องงงานบวชและงานแต่งงาน

คุณครูนำเสนอโครงงานตามหัวข้อดังนี้

1.ชื่อหัวข้อโครงงาน

2.ชื่อผู้ที่ทำ

3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

4.ที่มาของปัญหา

5.จุดมุ่งหมายของโครงงาน

6.แผนการดำเนินงาน

7.วิธีดำเนินการ

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตอนที่สนุกและได้เรียนรู้เมื่อคุณครูนำเสนอการสอนจากหัวข้อ


แต่ก่อนที่จะออกแบบการสอนแบบนี้ได้คุณครูต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมอุปกรณ์สำหรับสอนจริง นอกจากนี้ยังต้องออกแบบกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีการวัดประเมินผลด้วย กลุ่มข้างล่างออกแบบการเรียนการสอนโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวมอญ


ครูสาธิตการสอนได้ดีมาก มีกลุ่มหนึ่งสอนเรื่องโครงงานวัฒนธรรมไทยมอญ ได้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง เป็นประเพณีงานบวชและประเพณีงานแต่งงาน ลองดู video นะครับ ตลกมากใช้ภาษาการสวดมนต์สำเนียงแบบมอญ แต่ตอนท้ายๆครูบอกว่ามั่ว 555


ครูออกแบบทำแผนที่ความคิดเพื่อสรุปการเรียนรู้โครงงานว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ใน 3 วันที่เข้ามาเรียนรู้โครงงานทะเลลมแรงมาก สอนเสร็จฝนตกพอดี อดเล่นน้ำทะเล

ผู้เขียนได้เริ่มกิจกรรมเพื่อทบทวนการเรียนรู้โครงงาน โดยใช้เกมยิงเรือเพื่อทบทวนขั้นตอนในการทำโครงงานหลังจากที่แต่ละกลุ่มสาธิตการสอนเส็จแล้ว ผู้เขียนได้เรียนรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กศน เมืองสมุทรสาคร ครูกลุ่มนี้มีทักษะการสอนที่ค่อนข้างดี ถึงแม้นว่าบางท่านไม่ได้จบมาจากสายศึกษาศาสตร์ ในตอนท้ายก็ทำแผนที่ความคิดสรุปกิจกรรมว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (4)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาให้กำลังใจชาว กศน.ครับ

-วันก่อนผมก็ทำงานร่วมกับน้อง กศน.

-เปิดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงฯ พร้อมกันทั่วประเทศครับ..


ร่วมกันเรียนรู้สู่วิถีปฏิบัติในโอกาสต่อไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

ใช่ครับ กศน เปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ

จะตามไปอ่านครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ครู กศน จะต้องเอาไปสอนนักศึกษา

พี่ใหญ่สบายดีนะครับ