เพื่อภูผา (8 มิถุนายน 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ชั่วโมงโฮมรูม ครูพี่เลี้ยงท่านก็ได้พูดคุยกับนักเรียนไป จริงก่อนที่ครูจะทำการโฮมรูมนักเรียน ครูพี่เลี้ยงของดิฉันจะพานักเรียนร้องเพงและทำท่าทางประกอบทุกวัน เด็กๆก็สนุกสนานกันใหญ่ สงสัยว่าเด็กประถมจะชอบเสียงเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบ วันนี้ครูพี่เลี้ยงท่านเห็นว่าเราเรียนภาษาพาทีถึงเรื่องเพื่อนกัน แล้วท้ายบทจะมีบทอ่านคล่องร้องเล่น ซึ่งครูพี่เลี้ยงท่านเก่งมาก ท่านนำบทอ่านคล่อง ร้องเล่นมาแต่งเป็นเพลง โดยใส่ทำนองลงไป ซึ่งเด็กๆก็ทำท่าทางประกอบตามครูอย่างสนุกสนาน

เพลงมันร้องว่า

ภูผาดูแลใบโบก

ภูผาดูแลใบบัว

ภูผามีเพื่อนช้างข้างตัว

ชื่อใบบัว ชื่อใบโบก

ไม่น่าเชื่อว่าเพลงจะทำให้ดิฉันจำบทอ่านนี้ได้โดยง่าย ดังนั้นก็แสดงว่า เด็กๆก็ต้องจำเนื้อหาอะไรง่ายๆผ่านการร้องเพลงได้เช่นกัน แต่เพลงของเด็ก ป.1 ควรจะเป็นเพลงสั้นๆแบบนี้ เพราะเด็กยังไม่สามารถจดจำอะไรได้มากมายนัก

สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็ดำเนินการสอนเป็นไปตสมปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)