อัลลอฮ์ الله Allah

หรือใครจะยังคงพูดว่าในร่างกายเจ้า ไม่มีเลือดไหลวนอยู่ ไม่มีหัวใจ ตับ ไต อยู่ เพราเพียงเจ้ามองไม่เห็นมัน

อัลลอฮ์ الله Allah

อัลลอฮ์ มี 99 พระนาม พระองค์เป็นผู้สูงสุด الله الجلا جلةThe highness God.

Al-Aziz

อัลอะซีซ

العزيز

The Victorious

ผู้ทรงเดชานุภาพ

Al-Jabbar

อัลญับบาร

اَلْجَبَّارَ

The Compeller

ผู้ทรงอานุภาพ

Al-Muhyi

อัลมุหัยยี

المحيى

The Giver of Life

ผู้ทรงประทานชีวิต

Al-Mumit

อัลมุมัยตุ

المميت

The Taker of Life

ผู้ทรงประทานความตาย

อัลลอฮ์ประทานชีวิต เรามาโดยการเป่าวิญญาณใส่ร่างที่ถือกำเนิดในครรภ์มารดา เมื่อราวๆอายุเข้าสี่เดือน จากไข่แดง ก็จะเริ่มสร้างสมอง และเรือนร่างที่ยาวๆ ยังไม่มีแขนขา พัฒนาไปจนเป็นร่างมนุษย์เต็มตัว การเจริญเติบโตภายในมดลูกและถุงน้ำคล่ำ ลูกน้อยจะได้รับสารอาหารจากเลือดของแม่และมีท่อโลหิตร่วมกันที่จุดฝังตัวเมื่อครั้งปฏิสนธิ แล้วไข่ฝังตัวที่ผนังมดลูก ณ จุดใดจุดหนึ่ง และ ณ จุดนั้นมิได้มีหลอดเส้นโลหิต มีเพียงผนังมดลูกที่ติดต่อกับลูกในครรภ์ เลือดของลูกถูกสร้างโดยตัวลูกเอง กรุ๊ปเลือดก็จะเป็นไปตามกระบวนการของร่างกาย ซึ่งไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่า ลูกตนจะเป็นกรุ๊ปเลือดใด และส่วนมากแล้วก็จะมีกรุ๊ปเลือดที่ต่างไปจากแม่ ถ้าพูดถึงว่าเด็กเกิดออกมาจากครรภ์แล้วกรุ๊ปเลือดต่างกัน การต้องการเลือดแม่ที่จะถ่ายเทเข้าไปในร่างกายลูก มันจะใช้ไม่ได้ตามกฎเกณฑ์กรุ๊ปเลือด แต่ทำไม ในขณะที่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์มารดาแต่มีเลือดคนละกรุ๊ป มันไม่เป็นอันตรายใดๆแก่ลูกเลย คลอดออกมาแล้วจึงจะเกิดผลกระบต่อกรุ๊ปเลือด

พอสรุปได้ว่าเลือดของแม่และลูกในครรภ์ต่างไม่เข้าไปปะปนซึ่งกันและกัน จะผ่านสายสะดือไปเฉพาะสารอาหารเท่านั้น และการผ่านของสารอาหารมาทางสายสะดือ จะถูกกลั่นกรองด้วยอวัยวะพิเศษ ณ จุดเชื่อมต่อที่จุดฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว fertilized และพัฒนามาเป็นตัวอ่อน Zygote ไปเกาะติดผนังมดลูก และพัฒนาการเป็น embryo ต่อไป ในร่างกายลูกจะมีอวัยวะและเลือดเป็นเอกเทศ การเต้นของหัวใจลูก ไม่สอดคล้องกับแม่ กรุ๊ปเลือดไม่ได้เป็นไปตามแม่ อวัยวะ ตับ ไต ของลูกจะทำงานไปตามระบบของร่างกายลูก

ครั้นเมื่อถึงเวลาคลอด แม่จะรู้สึกได้เองว่ากำลังจะต้องคลอดลูกออกมา ซึ่งเป็นไปเองโดยธรรมชาติว่าจะต้องเบ่งออกมา ถ้าไม่เบ่งออกมา แม่ก็จะรู้สึกปวดท้อง ประดุจดังมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในท้อง ทั้งๆที่อยู่มาได้เก้าเดือนแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาคลอดจะทนการปวดคลอดไม่ไหว และอีกหนึ่งสิ่งวิเศษณ์คือลูกคลอดออกมาพ้นช่องคลอดแล้ว แต่ลูกจะยังไม่หายใจทันที จะนอนนิ่งเงียบอยู่ ในกรณีแม่ที่คลอดง่าย ลูกก็จะไม่ค่อยร้อง จนกว่าจะตัดสายสะดือ หรือจนกว่าจะถูกปลุกให้ตื่นด้วยการตบก้นที่หมอทั้งหลายกระทำกัน

อิสลามสอนว่า เด็กแรกเกิดมาต้อง 1.ตั้งชื่อ 2.โกนผมไฟ 3.เชือดแพะ แกะ ทำอะกีเก๊าะห์ 4.ทำตะห์นีก(เอาน้ำผึ้งแตะเพดานปากเด็กเพียงเล็กน้อย) หรือ 5. ถ้าเด็กชายให้ขริบหนังปลายอวัยวะเพศชาย

เพียงเรื่องการตั้งครรภ์และการมีชีวิตของทารกในครรภ์ การพัฒนาการมีอวัยวะ จนกระทั่งคลอด ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์จนเกินจะอธิบายสำหรับคนทั่วไป ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์ ขบวนการการตั้งครรภ์เหล่านี้ ไม่สามารถทำเทียบเคียงได้ ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้ว ให้เจริญเติบโตในหลอดแก้วไม่ได้ เพราะไม่สามารถทำสายสะดือเทียมได้ ที่จะกลั่นกรองสารอาหารจากเลือดแม่เข้าสู่เส้นเลือดลูกได้ เรามนุษย์จะสร้างสิ่งหนึ่งๆให้มีกระบวนการตามนี้ไม่ได้เลย

การพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์มีจริงหรือไม่

สมมุติฐานที่ 1. ลองคิดหาสมมุติฐานก่อนว่า ร่างกายเรา มีเลือด อวัยวะอยู่ภายใต้ผิวหนัง และกล้ามเนื้อปกปิดอยู่ ตอบคำถามที่ถูกต้องสิว่า เราเคยเห็นเลือดเราวิ่งพล่านอยู่ร่างของเราไหม แต่เรารู้อยู่ว่าในร่างกายเรามีเลือดพลุ่งพล่านเป็นแน่แท้ ตับ ไต ไส้ พุง ที่เรามีอยู่ เราก็ไม่สามารถเห็นมันได้ ต้องมีเครื่องมือมาทำให้เห็นได้ การมีอยู่จริงนั้น เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตา การมองไม่เห็นด้วยตา เราจะปฏิเสธหรือว่า มันไม่มีอยู่จริง

สมมุติฐานที่ 2. เราใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ามามากมาย เราลองมาคิดทบทวนสิว่า เราเคยเห็นตัวกระแสที่มันว่างปรู๊ดปร๊าดอยูในสายทองแดงนั้น มันมีตัวตนเป็นอย่างไร สูง ต่ำ ดำ ขาว แหลม ทู่ อย่างไร และลักษณะตัวตนมันเป็นอย่างไร อ้วนๆเหมือนลูกบอลล์ ยาวๆเหมือนตะเกียบ ฯลฯ เราไม่สามารถเห็นลักษณะที่แท้จริงของมันได้ แต่ เรารู้อยู่ว่ามันมีตัวตนจริง และมันสามารถทำอันตรายเราถึงตายได้ เรารู้อานุภาพมันว่าทำอันตรายเราถึงตายได้ เราก็จะกลัวมัน ทั้งที่เราไม่เคย มองไม่เห็นตัวตนมัน ใช่หรือไม่ ตอบเลยว่า “กลัว” แน่นอน

ฉะนั้นอัลลอฮ์มีอยู่จริง เพียงแต่ไม่สามารถหาเครื่องมือใดๆ มาทำให้ร่างพระองค์ปรากฏบนเครื่องมือนั้นๆ แต่ถ้าใจเราศรัทธามั่นว่าอัลลอฮ์มี เราจะกลัวด้วยอำนาจพระองค์ และเราก็จะกลัวในความมีพระองค์จริง ไม่ใช่มีแต่ชื่อ อัลลอฮ์มีตัวตนแน่นอน ซึ่งทั้งสองตัวอย่าง เรายังตอบได้เลยว่า มันมีจริงๆ แต่เราไม่สามารถเห็นตัวมันได้

หรือใครจะยังคงพูดว่าในร่างกายเจ้า ไม่มีเลือดไหลวนอยู่ ไม่มีหัวใจ ตับ ไต อยู่ เพราเพียงเจ้ามองไม่เห็นมัน

ลาอิ้ลาหะ อิ้ลลัลลอฮุ มุฮัมมัดดุร เราะซูลุลลอฮิ

เรียบเรยงโดย ฮัจญี อิสมาอีล อานนท์ 2 เราะมะฎอน 1437 (8มิย.59)

------------------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน easyreadความเห็น (0)