​ชีวิตที่พอเพียง 2676a. World Slavery Index

เขานิยาม forced labor และการค้ามนุษย์ ในแรงงานทาส และในประเทศไทยตัวเลขสูงสุดอยู่ที่แรงงานที่ถูกบังคับในเรือประมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

ชีวิตที่พอเพียง 2676a. World Slavery Index

นสพ. The Nation วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ลงข่าว Thailand 20th in the World Slavery Index บอกว่าคนใน ประเทศไทยกว่า ๔ แสนคนตกอยู่ในสภาพทาสสมัยใหม่ ได้แก่แรงงานทาสในเรือประมง โสเภณี และทหารเด็กในพื้นที่ ขัดแย้งภาคใต้ รวมทั้งสิ้นมีทาสสมัยใหม่ร้อยละ ๐.๖๓ ของพลเมือง สูงเป็นอันดับที่ ๒๐ ของโลก โดยมีอีก ๘ ประเทศ อยู่ในอันดับเดียวกัน ได้แก่ อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี อัลจีเรีย อูกันดา คาเมรูน มาลี และเลบานอน

ประเทศที่ตัวเลขสูงอันดับหนึ่งคือเกาหลีเหนือ ร้อยละ ๔.๓๗ อันดับที่สอง อุสเบกีสถาน ๓.๙๗ อันดับที่สาม กัมพูชา ๑.๖๕ ทั้งโลกมีทาสสมัยใหม่อยู่ ๔๕.๘ ล้านคน ในจำนวนนี้ประเทศที่มีทาสสมัยใหม่มากที่สุด ๕ ประเทศแรกคือ จีน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และอุสเบกีสถาน

ดัชนีทาสโลกนี้ จัดทำโดย Walk Free Foundation ดูรายงาน Global Slavery Index 2016 ได้ ที่นี่ จะเห็นว่า เขานิยาม forced labor และการค้ามนุษย์ ในแรงงานทาส และในประเทศไทยตัวเลขสูงสุดอยู่ที่แรงงานที่ถูกบังคับในเรือประมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๒ ประเทศที่เขาศึกษาลงรายละเอียด มีอยู่ในรายงานหน้า ๑๔๖ - ๑๕๑

วิจารณ์ พานิช

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)