Day17+++วันสิ่งแวดล้อมโลก ... (1 June 2016)

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธวัช ขัดผาบ หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบพันธุ์กล้าไม้ที่ได้จากกิจกรรมตักบาตรต้นไม้ ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อนำไปปลูกในวันสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง ที่มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ คณะครูและนักเรียนจึงต้องมีการแต่งกายให้เข้ากับการจัดกิจกรรม เพราะฉะนั้น ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ทุกคนในโรงเรียนจะแต่งกายไม่ซ้ำกันเลย
ขอบคุณภาพสวยๆ ส่วนหนึ่งจาก

FACEBOOK FANPAGE :: วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

https://www.facebook.com/wachirawitschool/?fref=ts


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)