วันที่ 15 ความรู้สึกเริ่มก่อตัว ... (30 พฤษภาคม 2559)

สวัสดีวันจันทร์

ความรู้สึกที่ไม่อยากไปโรงเรียนเริ่มก่อตัวขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว

มันเป็นความรู้สึกที่เบาบาง แต่เราก็นับว่ามันเป็นความรู้สึก

เช้าวันนี้มีประชุมวิสามัญ 1/2559 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสถาบันต่างๆ ที่ได้เข้ามาทำการฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียน

โดยมี อ.กุลวดี เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการ/ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผอ.กุลวดี ท่านเป็นคนน่ารัก ใจดี ใจเย็น เหมาะแก่การเป็นผู้อำนวยการและคุณครูสอนเด็กอนุบาลมากๆ ท่านให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นอย่างดี

สิ่งสำคัญเลยคือ การสอนที่เน้นกิจกรรม การลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียน สุดท้ายคือ อาหารกลางวันของโรงเรียน ที่ครูทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นักศึกษาฝึกสอนจะต้องหุ่นขยายกลับไปทุกคนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)