สัญญาที่กี่ยวข้องในการทำธุรกิจสปา

 

 สัญญา 

  คู่กรณี
สาเหตแห่งสัญญา 
      สัญญากู้ยืม 
     
      ธนาคาร สถาบันการเงิน
     
      เพื่อใช้ทำสัญญาเพื่อกู้ยืมเงิน 
     
      ในการดำเนินการทำธุรกิจ ตั้งแต่
     
      เป็นแหล่งทุนในการเริ่มก่อตั้ง 
     
      และเงินหมุนเวียนต่างๆ
     
      
    
      สัญญาจัดตั้งบริษัท
     
       
     
       
     
       
     
       
     
      กรมทะเบียนการค้า 
     
      เพื่อใช้ทำสัญญาจัดตั้งเป็นบริษัท
     
      สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร
     
       
     
       
     
       
     
       
     
      เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
     
      เพื่อใช้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร
     
      เพื่อมาเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ
     
      สัญญาจ้างแรงงาน
     
       
     
       
     
       
     
       
     
      พนักงาน
     
      เพื่อใช้ทำสัญญาจ้างพนักงาน 
     
      เพื่อมาทำงานในบริษัททั้งในส่วนงาน
     
      ที่ต้องดูแลผู้มาใช้บริการ ส่วนบริหาร 
     
      สัญญาจ้างทำของต่างๆเช่น
     
      จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
     
      จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
     
      จ้างบริษัทรักษาความสะอาด
     
      บริษัทออกแบบตกแต่ง
     
      บริษัทที่เป็นผู้รับจ้าง
     
      เพื่อใช้ทำสัญญาในการทำงานหนึ่งๆ
     
      ให้กับบริษัท เช่น ให้คำปรึกษา
     
      ด้านกฎหมาย ดูแลความปลอดภัย 
     
      ดูแลรักษาความสะอาด 
     
      ออกแบบตกแต่งร้าน เป็นต้น
     
       
     
      สัญญาประกันภัยอันได้แก่ 
     
      ประกันวินาศภัย และ 
     
      ประกันชีวิต
     
       
     
       
     
       
     
      บริษัทประกันภัย 
     
      เพื่อใช้ทำสัญญาในการประกัน
     
      เกี่ยวกับทรัพย์สินและ ชีวิตของ
     
      พนักงานในบริษัท
     
      สัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์
     
      อุปกรณ์ต่างๆ
     
       
     
       
     
       
     
       
     
      ผู้ผลิตหรือจำหน่าย
     
      ผลิตภัณฑ์สปา อุปกรณ์
     
       เครื่องมือเครื่องใช้
     
      อุปรกรณตกแต่งต่างๆ
     
      เพื่อซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ 
     
      ในการบริการลูกค้า และอุปกรณ์
     
      ที่ใช้อำนวยความสะดวก
     
      หรือประดับตกต่งภายในร้าน
     
       
     
      เช็ค
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       คู่ค้าธุรกิจ
     
      ใช้เป็นสัญญาตั๋วเงิน เพื่อซื้อขาย
     
      ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
     

 

ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์

4818140064

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านกฎหมายธุรกิจ

คำสำคัญ (Tags)#homework9#สัญญาในการทำธุรกิจสปา

หมายเลขบันทึก: 60765, เขียน: 18 Nov 2006 @ 01:25 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)