ความต้องการของกรรมกรก่อสร้าง

เป็นคำถามปลายเปิด แบบให้ตอบเอง ตอนแรกครูคิดว่าจะให้กรรมกรก่อสร้างเขียนคนละ สอง-สามข้อ ทุกคนบอกว่าเขียนหนังสือไม่ได้แทนที่ครูจะได้แบบสอบถามกลับอาจจะหายก็ได้ถ้าให้ผมเขียน/ฉันเขียน ลูกของฉันเอาไปวาดรูปหมด เพราะอ่านไม่ออกเหมือนกัน จึงให้บอกเล่าแล้วเขียนแทน

(1) อยากให้มีสถานที่เรียนของลูก อย่าง อ่าน ออก เขียน ได้ ฟัง พูดได้ จะได้ไม่ถูกหลอกลวง เขียนชื่อตัวเองเป็น เป็นคนไทยกลับเขียนภาษาไทยไม่ได้นี่ น่าคิดที่สุด อ่านหนังสือเวลาไปถนนสายไหน รถเมล์สายไหน จะได้ไม่ต้อง หลงในการเดินทาง

(2) ค่าแรงควรที่จะต้องขึ้น เพราะค่าแรง ณ ปัจจุบันที่ได้รับไม่พอกับค่าใช่จ่าย ค่าสิ่งของราคาขึ้นสูงมาก

(3) เรื่องที่พัก ห้องน้ำ ห้องส้วม ควรที่จะต้องจัดให้พอกับกรรมกรก่อสร้าง ไม่ใช่ต้องมายืนรอกันตั้งแต่ตีสีกว่าจะเข้าห้องก็เกือบหกโมง ส่วนมากเป็นกรรมกรผู้หญิงเป็นคนสะท้อยไหนจะต้องดูลูก จะต้องหุงข้าวทำกับข้าว

(4) คนงานอยากมีโอทีในการทำงานจะได้ค่าแรงเพิ่มเลี้ยงลูกได้บ้าง

(5) สิ่งที่ไม่ต้องการเลย คือการตรวจสุขภาพ เวลาตรวจเจอโรคอะไรแล้วทำให้จิตที่มีอยู่มันตก ทำอะไรไม่ได้ อย่าตรวจเลย จำเป็นจริงๆ จริง คอยไปหาหมอ

(6) อยากกลับไปทำนาในชนบทเสียดายที่ไร่ที่นา ตอนนี้ก็ได้แต่อยยพเรื่อยไปกลายเป็นคนเร่ร่อนไปเรื่อยๆ หาอนาคตให้ลูกไม่ได้

ขอมีสถานที่ใดที่หนึ่งขอฝากลูกให้เรียนต่อได้ไหม พวกผมย้ายไปไหนเด็กก็ยังได้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีพนักพัฒนาเด็กและเยาวชนความเห็น (0)