วิชาการพัฒนานิสิต : เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

วิชาการพัฒนานิสิต
จากทฤษฎี สู่การลงมือทำ
และทำอย่างเป็นทีม

นิสิต เป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้ผ่านกิจรรม
ชุมชนเป็นห้องเรียน

ง่ายงามตามความต้อการของชุมชน
เรียนรู้เรื่องจิตอาสา ผ่านกิจกรรมง่ายๆ

กิจกรรมบริการสังคมที่ไม่ซับซ้อน
เรียนรู้คู่บริการบนฐานของกิจกรรมนอกชั้นเรียน

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างเป็นทีม
ทำไป เรียนรู้ไป


...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (0)