คิดรู้

จงรู้เท่าทันความคิด

อย่าคิดเลยความรู้แห่งตน

นี่คือหนทางแห่งอริยะ

บำเพ็ญเช่นนี้ไปเรื่อยๆ รากจะงอก ดอกจะแตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)