วันที่ 3 อาทิตย์ปรับพื้นฐาน (18 พฤษภาคม 2559)

เช้าของการมาฝึกสอนวันที่สาม การมาโรงเรียนก่อน 7 โมงเริ่มจะเป็นปกติ เด็กๆยังคงมาเช้ากว่าครูอยู่เสมอ เพราะต้องมาทำความสะอาดเขตบริการของตนเอง การทำหน้าที่แทนครูพี่เลี้ยงตอนเช้ายังคงดำเนินต่อไป เมื่อทำไปหลายๆวันเข้าก็จะรู้งานเอง ทั้งการควบคุมนักเรียนทำเวร การเก็บออมทรัพย์ และการควบคุมนักเรียนไปเข้าแถว

สำหรับวันนี้ฉันมีสอนเตรียมพื้นศิลปะให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป 2/1 โดยมีครูพี่สอนเป็นตัวอย่างไปในบางขั้น การจัดการเรียนการสอนจะยังไม่เข้มข้นมากนัก เพราะเป็นช่วงอาทิตย์ของการปรับพื้นฐานจากที่กล่าวๆมา ในแต่ละวันผ่านไปด้วยความเหนื่อยล้าเป็นที่สุด เพราะการควบคุมเด็กจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเสียเลย ยิ่งเป็นเด็กที่เข้าชั้นประถมมาใหม่ๆ มารยาทหรือความเคยตัวยังมี ครูจึงต้องคอยย้ำและเตือนอยู่บ่อยๆในการปฏิบัติตนต่างๆให้เด็กเกิดเป็นนิสัยที่ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)