วันที่ 7 สังเกต (18 พฤษภาคม 2559)

วันนี้รู้สึกสนิทกับเพื่อนใหม่มากๆ อาจเพราะนิสัยใกล้เคียงกัน นี้จึงเป็นอีกสิ่งที่รู้สึกแฮปปี้กับการมาฝึกสอนในครั้งนี้ได้สังเกตการสอนวิชาคณิต ครูท่านสอนเก่งจริงๆ ชอบตรงครูสามารถควบคุมชั้นเรียนได้อย่างดีมาก ไม่มีใครกล้าคุยกัน แต่เวลาทำกิจกรรมก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดี ได้รับมอบหมายทำทำเนียบบุคลากร เริ่มวุ่นวาย เข้าใจโรงเรียนเลยเวลาทำงานคนนั้นโยนไปคนนั้นคนนี้โยนไปคนนู้น

สาระจากการสังเกต การสอนคณิตศาสตร์วันนี้ คือ เริ่มการสอนชั่วโมงแรกๆ จะต้องมีการทบทวนความรู้ สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หมั่นทิ้งคำถามให้คิด และติดตาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)