มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้


กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่ วันนี้ – 17 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. รับสมัคร

17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. รายงานตัว

1 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เริ่มปฏิบัติงาน


Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://k4ds.psu.ac.th/files/SHF_Programmer1605.pdf

Download ใบสมัคร ได้ที่ || http://k4ds.psu.ac.th/files/application_form.pdf


ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่

คุณเมษยา มะประสิทธิ์

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7445-1168

Email: [email protected] Website: www.SHFthailand.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ความเห็น (0)