เวลาที่เราใช้ Computer ผมอยากจะฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งคือ ในการใช้งาน ไม่อยากมองที่ประสิทธิภาพของเครื่อง สูง ผมอยากให้มองที่เราจะใช้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้สูงสุดก็พอ เช่นใช้งาน Word Process ก็ใช้งานสเปกเครื่องไม่ต้องสูงมากก็ได้เพื่อที่จะได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดครับ