เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2559


22 พฤษภาคม 2559

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นัดหมายกับคนรถและประชาสัมพันธ์เขต คุณสมศักดิ์ คชฤทธิ์ ให้มารับที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนราชพฤกษ์ แยกตัดถนนรัตนาธิเบศร์ เพราะหากเข้าไปที่เขตรถติดมากมาย แต่วันนี้โชคร้ายสักหน่อย ล้อหน้าขวาโดนตะปูจนยางแฟบ แข็งใจค่อย ๆ ขับออกมาปะยางที่ปั้มน้ำมันเซลล์ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที แต่ก็ไปทันตามนัดหมาย รถขาเข้าบรมราชชนนีทางถนนราชพฤกษ์รถติดหางแถวเลยอุโมงค์ออกมา แต่พวกเราถึงโรงเรียนมหาสวัสดิ์ก่อนเวลาเล็กน้อย นั่งคุยกับท่านกำนันและผู้มีอุปการคุณที่ห้อง ผอ.รร. ห้องผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จะปูพรม จึงมักมีกติกา เวลาใครเข้าไปในห้องนั้นจะต้องถอดรองเท้า ผมไม่ค่อยเคยชินกับธรรมเนียมนี้นัก เพราะที่ห้องก็ปูพรมแต่ใส่รองเท้าย่ำเข้าไปตลอด ใครเข้าพบก็ต้องใส่ร้องเท้าเข้าไป แต่เมื่อมาเจอกติกาเราก็ต้องปฏิบัติตามแต่โดยดี เดี๋ยวเขาตีหัวแตก ตั้งใจว่าต่อไปจะไม่เข้าห้องใครหากบังคับให้ถอดรองเท้า ได้เวลาเขาพาไปห้องประชุม มีครูและนักเรียนนั่งเต็มพื้นที่ มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้นายก อบต. กำนัน ผู้มีอุปการคุณ และคณะครู เชิญผมมอบ เป็นโล่ที่ ผอ.รร. ทำในนามโรงเรียนมอบให้บุคคลเหล่านี้ เขาจัดเวทีและที่นั่งสำหรับมอบแบบนักศึกษารับปริญญา ผมไม่ค่อยถนัด เลยฝ่าฝืนความตั้งใจเขา มายืนมอบหน้าเวที จากนั้นได้ปราศรัยกับที่ประชุม จบรายการแล้วเขาพาไปชมเรือนเพาะเห็ด และบ่อเลี้ยงปลาดุกที่ อบต.สนับสนุน โรงเรียนของบประมาณซ่อมบ้านพักครู เพราะ อยต.สนับสนุนงบนี้ไม่ได้ มีการวางแผนทำบ่อพักน้ำและระบบระบายน้ำด้านหน้าโรงอาหาร

กลับมาเขตทำงานแฟ้มเอกสารจนเกือบเที่ยง ได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งรับย้ายจาก สพม.4 มารายงานตัวเข้าทำงาน มีพรรคพวกตามมาส่งหลายคน จัดต้อนรับที่ห้องสโมสร พร้อมอาหารกลางวัน บ่ายทำงานเอกสารพร้อมครุ่นคิดหาหนทางในการเสนอรายชื่ออนุกรรมการ กศจ. ต่อกรรมการ กขค.ระดับกระทรวงโดยเร็วให้ได้ ได้รายชื่อเพิ่มเติมจากประธานอนุกรรมการ ตามที่ กศจ.มอบหมาย

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เช้าเดินทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการ ประชุมคณะทำงานจนเที่ยงเดินทางกลับ ประสานงานกับประธานอนุกรรมการ กศจ.จนได้ข้อยุติ ให้เลขานุการจัดพิมพ์รายชื่อเสนอประธาน กศจ.ลงนามถึงประธาน กขค. ระดับกระทรวง ไปเสนอไว้ตอนเย็น ได้รับการประสานจากตัวแทน กคศ. ว่าพรุ่งนี้เย็นจะมีการประชุม กขค.ระดับกระทรวง เพื่อแต่งตั้งอนุ กศจ. หากเราสามารถส่งรายชื่อได้ทันเที่ยงพรุ่งนี้ ก็จะสามารถได้รับการแต่งตั้งทันการประชุมครั้งนี้ กว่าหนังสือเสร็จให้ผมลงนามในฐานะศึกษาธิการจังหวัด ก็เย็นมากแล้ว พรุ่งนี้เช้าฝ่ายเลขานุการรับปากว่าจะนำเสนอโดยตรงที่หน้าห้อง ผวจ.

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งรายชื่อผมเข้าอบรม ครู ก. เพื่อทำประชามติรัฐธรรมนูญ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการอื่นรวม 5 คน ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เพื่อหลีกเลี่ยงรถติดย่านถนนแจ้งวัฒนะ อาหารเช้าได้กล้วยข้าวเม่า 1 ลูกพอประคองตัวไปจนพักครึ่งเช้า เขาบรรยายต่อเนื่องจนไม่ได้ออกไปใช้บริการ ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ นายมีชัย ฤชุพันธ์ มาอธิบายมาตราที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงกรรมการท่านอื่นที่แบ่งเนื้อหามานำเสนอ ก่อนเที่ยงทราบว่าประธาน กศจ.ลงนามเสนอรายชื่ออนุ กศจ.และทีมเลขานุการได้ส่งโทรสารไปยัง กคศ. เป็นที่เรียบร้อย เที่ยงขออนุญาตทีมงานเดินทางไปสำนักงาน สกสค. กรุงเทพฯ เพื่อประชุมกรรมการ ชพค.ได้กล้วยทอดข้าวเม่าเป็นอาหารกลางวันอีกมื้อหนึ่งเพราะไม่มีเวลาแวะทานที่ไหนได้ทัน ใช้เวลาประชุม 2 ชั่วโมง ก็เดินทางกลับไปโรงแรมมิราเคิลแกรนด์เพื่อประชุมครู ก.ต่อ เมื่อปี 2540 ผมเคยเป็นเลขานุการกรรมาธิการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ทำงานที่รัฐสภาถึง 240 วัน เคยตั้งใจว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญอีก จนมาถึงฉบับนี้ก็ถูกกำหนดให้เป็นครู ก กับเขา ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดพอสมควรในสังคมไทย แต่เราต้องเป็นกลาง ทำตัวเป็นไปรษณีย์ระหว่างสภาร่างกับประชาชน ในกลุ่มไลน์รุ่นระดับมัธยมของผมก็มีแบ่งฝ่ายลุยแนวคิดกันทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 การอบรมครู ก ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ยังมีอีกหนึ่งวัน วันนี้เขาแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็นภาคเป็นตอน ให้แลกเปลี่ยนความเห็นในการไปฝึกครู ข และครู ค. มีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาคอยชี้แจงเจตนารมณ์ในการร่างให้ฟังในมาตราที่สำคัญ เที่ยงเขาเลี้ยงข้าวที่ชั้น 2 บ่ายขึ้นมานั่งห้องรวมอีครั้งหนึ่ง ฟังประธานมีชัย ฤชุพันธ์ สรุปและกล่าวปิดประชุม เหนื่อยล้ามเลยมาแวะร้านหนังสือนายอินทร์ที่สถานีบริการน้ำมัน พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการ เพราะเป็นวันสำคัญของโลกและชาวพุทธ คือ วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา หนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธ เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ขึ้นถึง 3 เหตุการณ์ โดยความมหัศจรรย์เนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งสามคือ เป็นวันคล้ายวัน “ประสูติ” ของเจ้าชายสิทธัตถะ และต่อมาได้ “ตรัสรู้” เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย พระบริสุทธิคุณ , พระปัญญาคุณ ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวง จวบจน “เสด็จดับขันธปรินิพพาน” ในวาระสุดท้าย ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ซึ่งย่อมาจากคำว่า วิสาขปูรณมีบูชา การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาโลก และด้วยเหตุนี้ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day) หรือ วันสำคัญของโลก ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 พุทธชยันตี หมายถึง การครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา เมื่อ 2,600 ปีก่อน ทำให้พระนามว่า สัมมาสัมพุทธ ปรากฏขึ้นในโลก เป็นจุดเริ่มต้นแห่งหลักธรรม อริยสัจ (ความจริงอันประเสริฐ) ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค คือ อันเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 607000เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2016 17:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2016 20:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี