ไทยลดกระทรวงลงเหลือเพียง ๔ (ปฏิรูปไทย ๕/๒๐)

ปฏิรูปไทย เร่งด่วน (๓/๒๐)

กระทรวงมีมากขาดการเชื่อมโยง (บูรณาการ) เบี้ยหัวแตก อีกทั้งเปลืองเงินเดือน รมว. รมช. การไปดูงานตปท....ถ้าเป็นเราจะลดลงมาเหลือเพียง ๔ กระทรวงเท่านั้นคือ.

..กระทรวงเวียง/วัง..เช่น มหาดไทย กลาโหม ตำรวจ คมนาคม การต่างประเทศ

..กระทรวงทำกิน..เช่น อุตสาฯ พาณิชย์ เกษตร คลัง

..กระทรวงอยู่ดี...เช่น สาธาฯ ความมั่นคงมนุษย์ แรงงาน อุทยานแห่งชาติ ICT ท่องเที่ยว กีฬา

..กระทรวงเรียนรู้..เช่น ศึกษา วิทย์ฯ วัฒนธรรม

----------ทำแบบนี้ทำให้กระชับเชื่อมโยง และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศ (โอเวอรหัว)

---คนถางทาง..พค.๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)