Analogy of the Day: เวกเตอร์ของอีหม่าน (Vector of Faith) 01

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อัลลอฮูอักบักรฺ มีความหมายว่า ยอมจำนน (Allahu-akbar means surrender)

บทสนทนาของศิษย์พี่และศิษย์น้อง โอวาทของศิษย์พี่ท่อนหนึ่งกล่าวว่า "อัลลอฮูอักบักรฺ มีความหมายว่า ยอมจำนน" โดยที่ศิษย์พี่อธิบายเสริมพร้อมด้วยแสดงท่าทางประมาณว่า เวลาคนเรายอมแพ้ หรือจำนนต่อการจับกุม (ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการหนึ่งๆ) เราจะยกมือขึ้นเหมือนท่าตักบีรโดยสูงสุดที่มือเราจะยกได้ (โดยไม่ต้องพยุงหรือออกแรกมาก)

ข้อสังเกตที่ศิษย์น้องเอาไปต่อยอด

อัลลอฮูอักบักรฺ (Allahu-akbar) แปลว่า อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ (Allah is the greatest)

ตักบีรคือการกล่าวคำว่า อัลลอฮูอักบักรฺ และตักบีรในการละหมาดคือกล่าวคำว่า อัลลอฮูอักบักรฺ พร้อมกับยกสองมือในลักษณะที่สองมืออยู่ในระดับไหล่ตรงหู (ดูฮาดิษบุคอรีย์และมุสลิมตามลิงค์)

ทุกครั้งที่กล่าวตักบีรในการละหมาด สังเกตเห็นว่า มือของเราจะอยู่ในระดับดังกล่าวเกือบทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นตักบีรตอนเริ่มละหมาด(รอตุลอิฮฺรอม), ตักบีรก่อนรอกั๊ว แม้กระทั้งตักบีรตอนสุญูด หรือก่อนจะนั่งระหว่างสองสุญด (ท่าของมือเราแชร์ร่วมกัน)

อัลลอฮูอักบักรฺแน่นอนมีความหมายและแปลว่าว่า อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ (Allah is the greatest) เป็นการแปลตรงตัวและให้ความหมายตามผู้ถูกอ้างอิงซึ่งก็คืออัลลอฮฺ (direct meaning) หากเราให้ความหมายในรูปแบบสวนกลับ (reverse meaning) คือ การเปลี่ยนจุดอ้างอิง ซึ่งก็คือตัวเรา เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเรากับผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกว่า ความด้อย(และจุดประสงค์ที่เราถูกสร้าง)ของเรา จึงสื่อความหมายว่า ยอมจำนน (surrender) ได้เช่นกัน

เมื่อทุกครั้งที่เราตระหนักได้ทั้งสองทิศทางเมื่อกล่าวตักบีร อินชาอัลลอฮฺ จะช่วยให้เรามีสมาธิในการละหมาดมากขึ้น

อัซตัฆฟิรุ้ลลอฮฺ วัลลอฮูอะลัม

#กายและจิตบำบัด

https://www.facebook.com/notes/assalamu-alaikum/th...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Analogyความเห็น (0)