วันที่ 4 “ประสบการณ์การสอนที่ท้าทาย” (วันที่ 19 พฤษภาคม 2559)


ประสบการณ์การสอนที่ท้าทาย

บันทึกการฝึกสอน
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2559

เรื่อง “ประสบการณ์การสอนที่ท้าทาย”


19 พฤษภาคม 2559 วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้เราได้นึกถึงชีวิตตอนเรียนประถมและมัธยม คือ ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรม คริสตจริยธรรม ก็ยิ่งทำให้เราคิดถึงโรงเรียนที่เราเรียนจบมา ไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนไหน ก็มีจุดมุ่งหมายแบบเดียวกัน คือ ทุกโรงเรียนสอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม ทุกครั้งที่เรามาถึงโรงเรียน เราจะต้องนึกเสมอว่า เรามีหน้าที่อะไร เรามาทำอะไร ประสบการณ์ที่เราได้รับคืออะไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ไหนเราจะต้องเรียนรู้และก้าวผ่านไปให้ได้ ต้องทำให้ดีที่สุดให้เต็มความสามารถ อย่างน้อยเราก็ได้พยายามที่จะทำ

ส่วนในเรื่องของการเรียนการสอน วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เริ่มสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนที่จะทำกิจกรรมการเรียนการสอน เราได้เต็มตัวมาอย่างดี นั่งสอนหน้ากระจก นั่งทำสื่อการเรียนการสอน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่นักเรียนควรที่จะได้เรียนรู้ ทุกขั้นตอนของการสอนนั้นถูกกลั่นกรองและพิจารณามาเป็นอย่างดี ซึ่งระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คุณครูพี่เลี้ยงก็ได้นั่งดูเราสอน ช่วยเสริมทุกครั้งเมื่อเห็นข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ทำให้เราอบอุ่นใจทุกครั้ง เพราะเราจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองอละสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง บางสิ่งบางอย่างเรานึกไม่ถึงว่า บางคำบางประโยคต้องอธิบายเพิ่มเติมไม่ใช่ข้ามเลยไป

ยกตัวอย่างเช่น ประโยคที่ว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” ถ้าเราสอนเราก็จะสอนไปเลยว่า มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึงอะไร ซึ่งต่างจากคุณครูที่เขามีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เขาจะไม่มองข้ามจุดเล็กๆเลย เขาอธิบายเพิ่มเติมถึง ความหมายของ “มรดกทางวัฒนธรรม”ได้อย่างลึกซึ่งและเข้าใจง่ายมากๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หัวข้อใหญ่ คือ “มรดกทางวัฒนธรรม”
จากนั้นคุณครูท่านได้แยกประเด็นออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ว่า

คำว่า “มรดก” หมายถึง สิ่งที่ตกทอดมาสู่ลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่างๆ ส่วน คำว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นหนึ่ง ดังนั้น “มรดกทางวัฒนธรรม” จึง
หมายถึง อนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคารและสถานที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น
งานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ

ิ พร้อมทั้งยกตัวอย่างของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ให้นักเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวทำให้เรามองเห็นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นความความรู้ความเข้าใจที่ใส่ใจในรายละเอียดของการสอนในทุกขั้นตอน ทำให้เราเกิดความประทับใจมากๆและจะนำเทคนิคการสอนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้อื่นๆต่อไปอย่างแน่ใจ

สุดท้ายขอฝากคำ 3 คำ ที่จะนำไปปฏิบัติในการสอนในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

คำว่า เข้าใจ คือ พยายามทำความเข้าใจในเนื้อหาที่จะนำไปสอน ว่า เนื้อหาที่จะสอนมา
อะไรบ้าง จะสอนเรื่องอะไร จะเพิ่มเติมอะไรได้อีกบ้าง
คำว่า เข้าถึง คือ พยายามเข้าถึงเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่และอย่ามองข้ามจุดเล็กๆ
ที่ต้องให้ความสนใจ เพราะในขั้นตอนการสอนทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่มี
ความสำคัญเท่าๆกัน
คำว่า พัฒนา คือ ต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาการสอน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสอนใหม่
อยู่ตลอดเวลา ยอมรับข้อผิดพลาดแล้วนำข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแก้ไข

หมายเลขบันทึก: 606905เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2016 08:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 พฤษภาคม 2016 08:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี